Kultúra a tradície

Masajský kmeň a jeho tajomstvá

Kmeň Masajov je v našich končinách známy minimálne vďaka bestselleru Corinne Hofmannovej Biela Masajka, jeho dvom pokračovaniam a filmovému spracovaniu. O jednom z najvýznamnejších a najväčších kmeňov Kene by sa ale toho dalo povedať oveľa viac a preto vám čo to prezradíme z tajomstiev

Najzaujímavejšie kenské kmene

Popri Masajoch, ktorým sme venovali špeciálnu pozornosť v samostatnom článku, žije v Keni ďalších 41 kmeňov. Porozprávame si preto o živote, pôvode a domove tých najväčších a najvýznamnejších z nich, konkrétne kmeňov Kikuyu, Luo, Turkana, Akamba a Pokot. Kmeň Kikuyu Tento kmeň prišiel do