Turistické ciele

Mombasa, centrum pobrežného života

Druhé najväčšie mesto Kene je súčasne najvýznamnejším mestom jej pobrežia Indického oceánu. Mombasa je turisticky atraktívnou destináciou vďaka svojim plážam, podmorským parkom a pamätihodnostiam starého mesta, spomedzi ktorých vyniká pevnosť Fort Jesus zapísaná v Zozname UNESCO. Prvý kontakt s

Malindi, kenský turistický raj

Hoci veľká časť pobrežného života Kene je sústredená v Mombase, turisticky nemenej obľúbenou destináciou je aj 120 kilometrov severo-východným smerom ležacie mesto Malindi. Ako v správnom centre obchodu, aj tu sa v minulosti rovnako aj dnes prekrývali viaceré kultúry a etniká

Nairobi, hlavné mesto Kene

Pre drvivú väčšinu turistov prichádzajúcich do Kene poskytuje Nairobi prvý kontakt s touto východoafrickou krajinou. Ide o rušné mesto plné života, v ktorom sa venuje veľká pozornosť kenskej histórii, tradíciám miestnych kmeňov, ako aj ochrane prírody a jej obyvateľov. Či už