Hoci veľká časť pobrežného života Kene je sústredená v Mombase, turisticky nemenej obľúbenou destináciou je aj 120 kilometrov severo-východným smerom ležacie mesto Malindi. Ako v správnom centre obchodu, aj tu sa v minulosti rovnako aj dnes prekrývali viaceré kultúry a etniká