Wangari Maathai (1940 – 2011) bola významnou kenskou aktivistkou, ktorej zásluhy a snahy o šírenie mieru, demokracie a udržateľného rozvoja jej v roku 2004 vyniesli zisk Nobelovej ceny za mier. Stala sa tak historickou prvou africkou ženou, ktorá túto cenu získala.