Kmeň Masajov je v našich končinách známy minimálne vďaka bestselleru Corinne Hofmannovej Biela Masajka, jeho dvom pokračovaniam a filmovému spracovaniu. O jednom z najvýznamnejších a najväčších kmeňov Kene by sa ale toho dalo povedať oveľa viac a preto vám čo to prezradíme z tajomstiev